A NEKIFUT Regiszter 2014 felhívás eredményei

A NEKIFUT Regiszter 2014 felhívás eredményeként SKI (stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúra) és RKI (regisztrált kutatási infrastruktúra) címet elnyert kutatási infrastruktúrák adatai...

Megjelent a Nemzeti Innovációs Hivatal új kiadványa, Mi a startup? címmel

Füzetünk célja, hogy segítse a startup fogalmának alaposabb megértését, melyet ma már itthon is széles körben használunk, ám még mindig sokaknak okoz problémát a szó jelentése.  Nyolc pontban,...

Kutatás-fejlesztés és innováció Magyarországon

Megjelent a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatórium Főosztályának legújabb, Kutatás-fejlesztés és innováció Magyarországon címet viselő kiadványa.

KFI tükör 3. - A KFI területi jellegzetességei Magyarországon

A „KFI Tükör 3. A KFI területi jellegzetességei Magyarországon" című kiadványunkban a hazai régiók és megyék gazdasági, K+F-releváns, innovációs és ágazati jellemzőit vizsgáltuk, felmértük a régiók innovációs potenciáljának széles aspektusát. A jelentésben több olyan lényeges jelenséget tártunk fel, amelyek túlmutatnak a főváros és a vidék, valamint a keleti és a nyugati régiók közötti (KFI-ben is megmutatkozó) fejlettségbeli különbségek (néha túlzóan leegyszerűsítő) leírásán.

KFI tükör 2. - Nők a KFI területén

A KFI Tükör sorozat második része a kutatás-fejlesztésnek egyik jelentős, széles társadalmi kört érintő aspektusát teszi vizsgálat tárgyává, nevezetesen a nők és a női esélyegyenlőség helyzetét a KFI területén. Az elemzésben a vertikális és horizontális szegregáció jelenségeire koncentrálva elemeztük a nők helyzetét a felsőoktatásban való részvétel, a pályaorientáció és a tudományos előmenetel, valamint kutatási forrásokhoz való hozzáférés szempontjából.

KFI tükör 1. - Az IKT szektor helyzete

Megjelent a KFI Tükör sorozat első kiadványa „Az IKT szektor helyzete” címmel. A kiadvány, mely az IKT szektort a K+F vonatkozásában vizsgálja, a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatóriumának gondozásában készült.

Hol vannak az innovatív vállalatok?

Növekszik hazánkban az innovatív vállalatok aránya, bár elmaradunk az EU27 átlagától. A KSH a Közösségi Innovációs Felmérés (Communitiy Innovation Survey , röviden CIS) keretében rendszeresen...

InnovAce-2012

A Nemzeti Innovációs Hivatal egyik kulcsfeladata, hogy a magyar K+F potenciált minél szélesebb körben bemutassa, segítse annak fejlődését. Az InnovAce kiadvány ennek a törekvésnek egyik fontos eleme. A NIH különböző piaci gyűjtőszervezetek által ajánlott cégeket keresett meg annak lehetőségével, hogy szerepeljenek egy olyan kiadványban, melyben a külpiaci befektetők számára bemutatásra kerülnek. Ez az InnovAce, amelyben 53 cég jelenik meg és a jövőben tematikus kiadványként folyamatosan bővül tartalma.

Vállalati KFI jelentés

A Nemzeti Innovációs Hivatal szervezeti egységeként működő TéT Obszervatórium első kiadványa a hazai vállalati kutatás-fejlesztés és innováció állapotát, lényegesebb összefüggéseit és trendjeit mutatja be.